banner
banner banner banner
banner
The Vigil (2020) คืนเฝ้าหลอน

The Vigil (2020) คืนเฝ้าหลอน

ชายคนหนึ่งเฝ้ายามข้ามคืนให้กับสมาชิกที่เสียชีวิตของชุมชนชาวยิวออร์โธดอกซ์เก่าของเขาพบว่าตัวเองอยู่ตรงข้ามกับตัวตนที่มุ่งร้ายในการเปิดตัวเรื่องที่น่าตื่นเต้นของ Keith Thomas